برگزاری کارگاه طراحی پوسته و ماهیت ارتباط وب و سیستم ارتباط با مشتری

کارگاه آموزشی طراحی پوسته و ماهیت ارتباط وب و سیستم ارتباط با مشتری در روز سه‌شنبه 23 آبان ماه سال جاری در محل دفتر مدیر مرکز رشد برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، این کارگاه به مدت 3 ساعت به‌صورت ویژه برای مدیران هسته‌های و واحدهای فناوری با تدریس رضا عالی، مدیرعامل هسته فناوری مستقر در مرکز رشد برگزار شد و مباحثی در خصوص طراحی پوسته و ماهیت ارتباطی وب و سهولت ارتباط option های اصلی و سیستم ارتباطی مشتری و فروشنده ازجمله موضوعات مطرح‌شده در این کارگاه آموزشی بود.   1396/8/23 13:37