دوره آموزشی آشنایی با انواع کشت های بدون خاک و تهیه محلول های غذایی

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد؛ دوره آموزشی آشنایی با انواع کشت های بدون خاک و تهیه محلول های غذایی در روز شنبه 4 دی ماه 95 با مدرسی دکتر کامران قاسمی عضو هیأت علمی دانشگاه، توسط مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد. 
 
لازم به ذکر است در پایان این کارگاه آموزشی، کارگاه عملی کشت های بدون خاک و تهیه محلول های غذایی با حضور حاضرین، در گلخانه پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان برگزار شد.