شرکت ماشین سازی آریا نوین خطیر دشت

دسته بندی نواری
Home » Personnel » شرکت ماشین سازی آریا نوین خطیر دشت

شرکت ماشین سازی آریا نوین خطیر دشت

مدیرعامل: جابر فقانی لر

عنوان ایده محوری: دسته بندی نواری

  1.  اکثر کارهای کشاورزان دستی انجام می گیرد مخصوصا در امر سبزیجات و صیفی جات که یکی از این مشکلات دسته بستن سبزیجات و گل ها ونهال ها و خیلی از چیزهایی دیگر بود که با دسته بندی کار میکردند برای حل این مشکل تصمیم به ساخت این شدم. این دستگاه کاربرد های زیر را به همراه دارد: ۱-دسته بندی کلیه سبزیجات ۲-دسته بندی نهالی هایی که پیوند میزنند ۳-دسته بندی در گلفروشی ها ۴-دسته بندی در باغات انگور و کیوی برای اتصال به به بدنه سیمی ۵-دسته بندی در کلیه گلخانه ها و خیلی از کارهایی که انسان با این کار سروکار دارد.