شرکت آوای ماندگار علم و هنر پارسیان

تولید اسباب بازی و عروسک های علمی
Home » Personnel » شرکت آوای ماندگار علم و هنر پارسیان

شرکت آوای ماندگار علم و هنر پارسیان با مسئولیت محدود

ایده محوری: تولید اسباب بازی و عروسک های علمی

مدیرعامل: ندا صداقتی زاده

نوع ایده: علمی – آموزشی

نتیجه ایده: این عروسک ها می توانند در آموزش اندام های بدن انسان به کودک کمک کنند.

مزیت نسبی ایده نسبت به سایر روش ها: برای گروه سنی هفت و هشت سال آموزش اندام های بدن معمولا از روی پوستر و کتاب اتفاق می افتد. چون این تصاویر دو بعدی هستند کودک با آنها ارتباط مناسبی برقرار نمی کند. اما مولاژهای عروسکی پارچه ای بوده و از جنس عروسک های اسباب بازی کودکان هستند و شرایط لازم را برای لمس اندام ها مهیا می کند.