شرکت آسا ترویج کسب و کار مازند

بسته های آموزشی تولیدات کشاورزی
Home » Personnel » شرکت آسا ترویج کسب و کار مازند

شرکت آسا ترویج کسب و کار مازند

بسته های آموزشی تولیدات کشاورزی

مدیر عامل: متین موقرنژاد

 

 برای ورود به سایت کلیک نمایید.

این بسته ها بصورت چند رسانه ای بوده و شامل نرم افزار ،برنامه ، سری فیلم ها و مطالب آموزشی، بر گرفته از منابع معتبر و جدید می باشد که در راستای آموزش درست و استاندارد که مطلوب پرورش دهنده و مصرف کننده است می باشد.