شرکت کیمیاگران کشت یاشا

نشاکار دستی
Home » Personnel » شرکت کیمیاگران کشت یاشا

شرکت کیمیاگران کشت یاشا

مدیرعامل: سعید خداترس

عنوان ایده محوری: نشاکار دستی

با توجه به اینکه هزینه کارگری در زمین‌های با سطح کم، بالا بوده و بهره‌وری اقتصادی را پایین می‌آورد می‌توان با استفاده از این دستگاه هزینه کاشت را به‌راحتی می‌توان تقریباً به صفر رساند. یکی دیگر از نقاط قوت دستگاه هزینه کم دستگاه همچنین به‌واسطه کاربری ساده و کاهش قطعات مکانیکی باعث کاهش هزینه تعمیر و نگهداری می‎شود و همچنین برخلاف دستگاه‌های خارجی به‌راحتی قابل تعمیر است.