شرکت مرطوب سازان شمال طبرستان

بهبود سیستم خنک سازی ترانزیستورهای دستگاه رطوبت ساز پیزوالکتریک
Home » Personnel » شرکت مرطوب سازان شمال طبرستان

شرکت مرطوب سازان شمال طبرستان

مدیرعامل: مروارید ملک آرا

عنوان ایده محوری: بهبود سیستم خنک سازی ترانزیستورهای دستگاه رطوبت ساز پیزوالکتریک

امروزه از دستگاه‌های رطوبت ساز (مه ساز) به عنوان یکی از ملزومات اصلی سیستم‌های تامین اتمسفر خاص در شرایط گلخانه‌ای، نگهداری، پرورش ماکیان و یا انبارداری استفاده می‌شود. در این بین مدل‌های اولتراسونیک بدلیل مصرف انرژی کمتر، قابلیت تولید ذرات بسیار ریز آب، قابلیت کنترل و تنظیم سایز ذرات تولیدی، راندمان بالا و همچنین عمر کارکرد بالاتر به دلیل نداشتن قطعات متحرک بیشتر مورد توجه بوده‌اند. در این طرح بر آن شدیم که با تغییر سیستم‌های موجود از مدل هوا خنک به مدل آب خنک علاوه بر اینکه به طول عمر و کارایی رطوبت ساز اولتراسونیک افزوده شود.