شرکت کاسپین زیست فناوران

تولید پپتون از ضایعات شیلاتی و معرفی آن به عنوان محیط کشت میکروارگانیزم ها
Home » Personnel » شرکت کاسپین زیست فناوران

 تولید پپتون از ضایعات شیلاتی و معرفی آن به عنوان محیط کشت میکروارگانیزم ها

نام شرکت: کاسپین زیست فناوران

نام مدیر عامل: رضا صفری

    شرکت کاسپین زیست فن آوران، تولید پپتون خالص و محیطهای کشت میکروبی با فرمولاسیون مختلف را در دستور کار خود داشته و از زائدات کیلکا ماهیان و تون ماهیان در تولید دو محصول ذکر شده استفاده می نماید. با توجه به اینکه دانش فنی این طرح در اختیار شرکت کاسپین زیست فن آوران می باشد، لذا هیچ گونه رقیب داخلی تولید کننده وجود نداشته و از طرفی نمونه­های خارجی تولید شده، با پپتون های غیر آبزی (گاو، خوک، سویا، کازئین) بوده و از این رو محصول حاضر دارای مزیت دو چندان می باشد. از یک سمت، حلال بوده و از سوی دیگر، در مقایسه با پپتون های خارجی، از عملکرد بالاتر و قیمت تمام شده پایین تر برخوردار  می باشد.