شرکت پیشگامان صنعت شگرف شمال

فیلتر هوای خودرو با تکنولوژی نانو
Home » Personnel » شرکت پیشگامان صنعت شگرف شمال

شرکت پیشگامان صنعت شگرف شمال

نانوفیلترهوای خودرو

 مدیر عامل: رامین اسلامی نوکنده

تولید محصولی با کیفیت و راندمان بالا برای حفظ و سلامت محیط زیست و انسان با استفاده از روش تولید به کمک نانو و مغناطیس، کاهش آلاینده­های خروجی از اگزوز، کاهش مصرف سوخت، کاهش گازهای مضر از احتراق موتور، کاهش اصطکاک قطعات موتور، افزایش شتاب خودرو، جذب ریزفاکتورهای مضر معلق در هوا از جمله مزیت­های نانو فیلتر هوای خوردو است.