شرکت نوین تجسم شکوفا

اجرای تصاویر بصورت زنده روی کیک
Home » Personnel » شرکت نوین تجسم شکوفا

اجرای تصاویر بصورت  زنده  روی کیک

نام شرکت: نوین تجسم شکوفا

مدیر عامل: سعید گرجی

 

اجرای تصاویر به صورت زنده روی کیک که زمینه آن در بخش صنایع غذایی و قنادی می باشد که می توان آنرا به صورت تولیدی و خدماتی به تمام قنادی های کشور ارائه کرد.