شرکت تعاونی سیمرغ گستر طبرستان

دستگاه جوجه کش چند منظوره گازی
Home » Personnel » شرکت تعاونی سیمرغ گستر طبرستان

شرکت تعاونی دانش بنیان سیمرغ گستر طبرستان

دستگاه جوجه کش چند منظوره گازی

مدیر عامل: آنا رجب نژاد

بازدهی این دستگاه بالای ۹۱ درصد می باشد و در دو جهت چند منظوره است اول اینکه یک دستگاه قابلیت جوجه کشی همه تخم پرندگان را به طور همزمان دارد و دوم اینکه با دو انرژی گاز و برق مورد استفاده قرار می گیرد در نتیجه بسیار کم مصرف است ضدعفونی و حمل و نقل آسان و قیمت تمام شده آن بسیار پایین است و در همه ظرفیت ها ساخته می شود و تمام قطعات آن در داخل کشور ساخته می شود و هیچگونه ارزی از کشور خارج نمی شود.