شرکت ابزار کاران فن پویای شمال

طراحی و ساخت دستگاه پردازش تصویر و اندازه‌گیری مواد
Home » Personnel » شرکت ابزار کاران فن پویای شمال

شرکت ابزار کاران فن پویای شمال

مدیرعامل: دکتر علی جعفرپور

عنوان ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه پردازش تصویر و اندازه‌گیری مواد 

به منظور انالیز دیجیتالی تصویر یک ماده غذایی، در حال حاضر دستگاه های تجاری اندازه گیری عموماً یک سطح کوچک چند سانتیمتر مربع را پوشش می دهد که غیر قابل تعمیم به کل سطح نمونه می باشد. در این پژوهش قصد طراحی و ساخت دستگاه پردازشگر تصویر و اندازه گیری رنگ مواد را در قالب سیستم  CIE 45/0 داشته تا با فرض اینکه دوربین های دیجیتالی RGB اطلاعات را بر مبنای پیکسل دریافت می دارند بتوانیم راهکاری در خصوص تهیه یک تصویر دیجیتال دقیق و بدست آوردن پارامترهای رنگ L*a*b از تصاویر دیجیتالی RGB ارائه داده و در راستای حمایت از تولید ملی و جلوگیری ازخروج ارز، قدم مثبتی در زمینه بومی سازی ساخت این نوع دستگاهها برداشته باشیم.