کارگاه آموزشی توسعه کسب‌وکار در بستر فضای مجازی برگزار شد

با توجه به بحران کرونا و مسائل اقتصادی ناشی از آن، در راستای تغییر شکل بازار، کارگاه آموزشی توسعه کسب‌وکار در بستر فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، این دوره کوتاه‌مدت با مدرسی  خانم  مهندس نادیا وطن‌خواه مؤسس شرکت طراوان باهدف ارتقاء سطح علمی و فنی مدیران عامل هسته‌ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد  و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه برگزار شد که شرکت‌کنندگان با کلیه مفاهیم و فرآیندهای توسعه کسب‌وکار در بستر فضای مجازی آشنا شدند.

استفاده از فضای اینترنت و اینستاگرام به‌عنوان شعبه جدیدی از کسب‌وکار با کاهش هزینه‌های ثابت و بازاریابی می‌تواند راهکار مناسب و بهبودیافته‌ای برای افزایش سودآوری و پایداری مالی باشد و این مهم به حاضران در کارگاه، آموزش داده شد.

گفتنی است این کارگاه آموزشی در روز دو‌شنبه ۵ آبان ماه به مدت ۴ ساعت، در دانشگاه برگزار شد.