رویداد استارتاپی کشاورزی دانش بنیان و تحول آفرین

 تمامی متقاضیان محترم می بایست موارد پیوست را به دقت تکمیل نمایند.
همچنین فرم تعهد نامه را از این قسمت دانلود کرده و بعد از پر کردن اسکن نمایید و در قسمت مشخص شده در فرم ثبت نام بارگزاری نمایید.