مکمل باروری خروس بایوفرتال

شرکت خوراک دام و طیور ترنج مازند

عنوان محصول: مکمل باروری خروس بایوفرتال

شرکت ترنج مازند یکی از محصولات خود را با نام تجاری بایوفرتال را تولید کرده است که محصولی برای افزایش باروری خروس ها در گله های تجاری مرغ مادر و اجداد به حساب می آید.

محصول بایو فرتال مبتنی بر به کار گیری چندین عصاره گیاهی است که می تواند باروری خروس ها را افزایش دهد. ترکیبات استفاده شده همگی در شرایط مطلوب محیطی و بر اساس استانداردهای جهانی تهیه شده و در محصول بایوفرتال استفاده شد. در این محصول از درصد های مختلف این عصاره ها استفاده شده که با توجه به آزمون خطا و با توجه به آزمایش های قبلی، نسبت بین عصاره ها بهینه شده است. 

بازار هدف بایوفرتال به طور عمده گله داران مرغ مادر، مرغ اجداد و به طور جزیی داروخانه های دامپزشکی فروشگاه های فروش خوراک دام را شامل می شود.