استخر پرورش فوق متراکم ماهیان گرمابی با به‌کارگیری فیلترهای مدرن به بهره‌برداری رسید

ایده محوری طراحی فیلترها برای پرورش فوق متراکم ماهیان گرمابی بدون تعویض آب در مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان به مرحله بهره‌برداری رسید.
به گزارش روابط‌عمومی مرکز رشد، شرکت سیمرغ نشان طبرستان به مدیرعاملی دکتر احمد رجب نژاد موفق به ساخت و بهره‌برداری استخر پرورش فوق متراکم ماهیان گرمابی با به‌کارگیری فیلترهای مدرن شد.
دکتر انصاری مدیر مرکز رشد طی بازدیدی که در روز شنبه مورخ ۱۰ مهرماه سال جاری از این استخر داشتند اظهار داشتند: هدف از اجرای این طرح ایجاد استخرهای کوچک برای اشتغال و تولید محصول بیشتر با صرفه‌جویی در مصرف آب همراه می‌باشد.
دکتر احمد رجب نژاد، مسئول پروژه گفت: در این استخرها پرورش ماهیان گرمابی به‌صورت متراکم بوده و آب به‌صورت کامل برای این ماهیان، تصفیه شده و نیاز به تعویض آب در دوره پرورش نمی‌باشد.
وی در ادامه افزود: در این اکوسیستم می‌توان تمام گونه¬های ماهیان گرمابی را پرورش داد. برآوردها نشان از تولید ۳ تن ماهی در ۱۰۰ مترمکعب محیط این استخرها بوده درحالی‌که برای تولید ۳ تن ماهی در سیستم‌های سنتی نیاز به ۱۵۰۰۰ مترمکعب فضا می‌باشد.
نامبرده تاکید کرد: در سیستم مدرن حاضر در هر مترمکعب ۳۰ کیلو ماهی و در سیستم سنتی در هر مترمکعب ۲۰۰ گرم ماهی پرورش می‌یابد. دوره پرورش ماهی در این سیستم مدرن ۳ الی ۴ ماه بوده و می‌توان با مدیریت صحیح ۳ تا ۴ بار دوره پرورش ماهی داشت درحالی‌که در سیستم سنتی در طول یک سال یک‌بار می‌توان پرورش ماهی داشت. همچنین در این سیستم مدرن ۲ الی ۶ تن کود ماهی برای استفاده در مزارع گلخانه می‌توان تولید کرد.