ایده محوری «تولید بذر هیبرید در خیار گلخانه‌ای» در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد تصویب شد

صد و شصت و هفتمین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد در روز سه‌شنبه 7 تیرماه سال جاری در سالن جلسات مرکز رشد برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز رشد، در این جلسه، ایده محوری «تولید بذر هیبرید در خیار گلخانه‌ای» در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه دکتر غفار کیانی مجری طرح به تشریح ایده محوری خود که با هدف اصلاح و تولید بذر خیار بود پرداخت.

کیانی اظهار داشت: ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌های جهانی در سبزی و صیفی، هرسال، تمام بذر تجاری موردنیاز خود را وارد نموده و ارز بسیار زیادی به این واسطه از کشور خارج می‌گردد.

وی در ادامه افزود: فعالیت این واحد فناوری با اصلاح و تولید بذر خیار فضای باز و کدو خورشتی در سال 1396 آغاز شد و ارقام خیار مازند و پرونش در مرکز رشد طبرستان و نیز ارقام برنج برکت و مازند (طارم کیانی) در مرکز رشد ساری تولید گردیده است. این هسته فناوری، با بهره‌گیری از اصلاح کلاسیک، روی تولید بذر خیار گلخانه‌ای تمرکز خواهد داشت. فرایند اصلاح و تولید بذر هیبرید خیار گلخانه‌ای در این واحد شامل تولید پایه‌های والدینی و تلاقی والدین مناسب برای تولید بذر هیبرید و بهره‌گیری از هتروزیس خواهد بود.

گفتنی است، این ایده محوری توسط آقایان دکتر بابائیان، کاظمی تبار، رامئه، متولی و جمشیدی مورد بررسی و داوری قرار گرفت و درنهایت موفق به کسب آرای موافق داوران برای جذب و استقرار در مرکز رشد دانشگاه شده و برای تصویب نهایی به شورای مرکز رشد ارجاع داده شد.