ایده محوری «شخم‌زن-سله شکن مناسب گلخانه، مزارع محصولات ردیفی و باغ‌ها » در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد تصویب شد

صد و پنجاه  و سومین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد در روز یکشنبه 5 دی‌ماه سال جاری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، در این جلسه، ایده محوری « شخم‌زن-سله شکن مناسب گلخانه، مزارع محصولات ردیفی و باغ‌ها» در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه سجاد کیانی به تشریح ایده محوری خود که باهدف طراحی و ساخت یک دستگاه شخم‌زن-سله شکن سبک‌وزن ارائه‌شده است، پرداخت.

کیانی اظهار داشت: این دستگاه مرتبط با حوزه تیلرهای شخم‌زن کشاورزی برای گلخانه و باغ‌ها می‌باشد به‌طوری‌که در این دستگاه از یک گیربکس تک سرعت سیاره‌ای (Planetary) برای انتقال توان موتور از طریق شفت انتقال توان و کاهنده نهایی 90 درجه به تیغه‌های که در جلو دستگاه نصب‌شده‌اند استفاده می‌شود.

گفتنی است، این ایده محوری توسط آقایان کاظمی، چلنگری، طباطبایی، متولی و جمشیدی موردبررسی و داوری قرار گرفت و موفق به کسب آرای موافق داوران برای جذب و استقرار در دوره رشد مقدماتی مرکز شده و برای تصویب نهایی به شورای مرکز رشد ارجاع داده شد.