وبینار آموزشی با موضوع «آشنایی با تیم سازی و مهارت کار تیمی» برگزار شد

وبینار آموزشی با موضوع «آشنایی با تیم سازی و مهارت کار تیمی» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، این دوره کوتاه‌مدت با مدرسی دکتر عادل قربانی باهدف ارتقاء سطح علمی و فنی مدیران عامل هسته‌ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، کارکنان  و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه برگزار شد که شرکت‌کنندگان با کلیه مفاهیم تیم سازی و مهارت کار تیمی آشنا شدند.

لازم به ذکر است این وبینار آموزشی در تاریخ 13 دی ماه 1400 به مدت 2 ساعت در مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان برگزار شد.