ایده محوری سم‌پاش خورشیدی در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد تصویب شد

صد و سی و سومین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد در روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه سال جاری در محل سالن جلسات دانشکده علوم دامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، در این جلسه، ایده محوری “سم‌پاش خورشیدی” در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه محمد قره گزلو با همکاری محسن مسعودیان به تشریح ایده محوری خود که باهدف تولید سم‌پاش که با انرژی خورشید کار می‌نماید، پرداخت.

گفتنی است، این ایده محوری توسط آقایان سید رضا موسوی، بخشعلی بخشی، بهزاد بخشی، ایمان حسن خانی، زربخت انصاری، علی متولی و نوراله اسدی موردبررسی و داوری قرار گرفت و موفق به کسب آرای موافق داوران برای جذب و استقرار در دوره رشد مقدماتی مرکز شده و برای تصویب نهایی به شورای مرکز رشد ارجاع داده شد.

لازم به ذکر است؛  در سیستم سم‌پاش خورشیدی انرژی خورشید در باتری ذخیره و برای سم‌پاشی انرژی موردنیاز از باتری دریافت خواهد شد و برای باتری کنترل‌کننده شارژ در نظر گرفته خواهد شد که سبب افزایش عمر سیستم می‌شود. وجود منبع ذخیره (باتری) سبب خواهد شد که با توجه به نوسانات ولتاژ انرژی خورشیدی، عمل سم‌پاشی مختل نگردد.