ایده محوری تصفیه آب آشامیدنی خورشیدی سیار در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد تصویب شد

صد و سی و دومین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد در روز سه شنبه ۲۴ تیرماه سال جاری در محل سالن جلسات دانشکده علوم دامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، در این جلسه، ایده محوری “تصفیه آب آشامیدنی خورشیدی سیار” در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه محسن مسعودیان به تشریح ایده محوری خود که امکان تصفیه آب با املاح زیاد ارائه‌شده است، پرداخت.

گفتنی است، این ایده محوری توسط آقایان شاه نظری، میرعمادالدین، حسن خانی، انصاری، متولی و اسدی موردبررسی و داوری قرار گرفت و موفق به کسب آرای موافق داوران برای جذب و استقرار در دوره رشد مقدماتی مرکز شده و برای تصویب نهایی به شورای مرکز رشد ارجاع داده شد.

لازم به ذکر است؛  این دستگاه می‌تواند برای عشایر که دائماً در مسافرت می‌باشند و دسترسی به آب سالم ندارند استفاده شود و همچنین در مواقع سیل آب بسیاری از مناطق قطع می‌شود که یکی از راهکارهای تامین آب سالم استفاده از سیستم تصفیه آب پرتابل می‌باشد علاوه بر کاربردهای فوق‌الذکر این دستگاه قابلیت شارژ موبایل و تامین انرژی یک لامپ را خواهد داشت که دستگاه تصفیه را ازنظر کاربرد چندمنظوره می‌نماید.