صد و بیست و ششمین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد در روز یکشنبه ۸ دی ماه سال جاری در محل سالن جلسات مرکز رشد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، در این جلسه، ایده محوری “تولید  ماسک صورت با استفاده از ترکیبات گیاهی” در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه مریم مرتضوی به تشریح ایده محوری خود که باهدف تولید محصولات طبیعی یا با منشأ طبیعی ارائه‌شده است، پرداخت.

گفتنی است، این ایده محوری توسط آقایان نگارش، بی‌پروا، انصاری، متولی و اسدی و خانم آذری موردبررسی و داوری قرار گرفت و موفق به کسب آرای موافق داوران برای جذب و استقرار در دوره رشد مقدماتی مرکز شده و برای تصویب نهایی به شورای مرکز رشد ارجاع داده شد.

لازم به ذکر است؛ فرمولاسیون محصولات موردنظر با تکیه‌بر اصول زیربنایی تشکیل این شرکت شامل ایمنی، کارایی و تأثیرگذاری با استفاده از عصاره‌های گیاهی، محصولات و نگه‌دارنده‌های طبیعی بر اساس دانش روز دنیا تهیه خواهد شد.