شرکت آبزی نشان پارس

آکواپونیک چند منظوره(تلفیق کشت ماهی، سبزی و ریزجلبک) ارگانیک
Home » Personnel » شرکت آبزی نشان پارس

شرکت آبزی نشان پارس

مدیرعامل: سید محمد امین حسینی

عنوان ایده محوری: آکواپونیک چند منظوره(تلفیق کشت ماهی، سبزی و ریزجلبک) ارگانیک

آکوآپونیک تجمیع آبزی پروری و کشت هیدروپونیک در یک سیستم می باشد.

مزایای این طرح:

  • صرفه جویی در مصرف آب
  • حذف کود های شیمیایی
  • بهبود کیفیت استخر های پرورش ماهی
  • بهبود طعم و کیفیت محصولات کشاورزی
  • کاهش آلودگی محیط زیست