شرکت تخشا امرتات کاسپین

صندلی ارگونومی ایستاده- نشسته
Home » Personnel » شرکت تخشا امرتات کاسپین

شرکت تخشا امرتات کاسپین

مدیرعامل: مهدی رمضانی صاحبی

عنوان ایده محوری: صندلی ارگونومی ایستاده- نشسته

وضعیتی ثابت و ایستاده برای مدت طولانی) انجام می‏ شود. همچنین بدلیل امکان عدم تغییر در ماهیت و ‏فرآیندکاری‏ و عدم امکان استفاده از صندلی های اداری (دائم نشسته) و یا مشابه آن برای‏ اپراتورها، باعث ‏بروز مشکلاتی‏ ‏‎]‎طی‏ گزارش کارگران و اپراتورها‏‎[‎‏ از قبیل: خستگی، ناراحتی‏، بیماری‏ و صدماتی‏ از نوع ‏اختلالات اسکلتی‏ – عضلانی‏، ناشی از فشارکارهای‏ استاتیکی گردیده است. ‏ لذا جهت پیشگیری‏ از مشکلات و فشارکارهای استاتیکی‏، اینجانب با مطالعه و تحقیقات وسیع در زمینه ‏ارگونومی‏ و با توجه به فرا گرفتن علم و دانش ارگونومی‏ از طریق بهبود مهندسی‏ در محیط کار، صندلی ‏مخصوص و جدیدی‏ با عنوان: صندلی‏ ارگونومی ایستاده – نشسته را برای‏ مشاغلی‏ که در محیط های کاری‏ ‏نیاز به ایستادن متمادی‏ دارند را طراحی و ساخته ام.‏ لازم بذکر می باشد توضیحات تکمیلی به پیوست ارسال شده است.