شرکت کشت بافت نیشا

کشت بافت گیاهان زینتی و دارویی
Home » Personnel » شرکت کشت بافت نیشا

کشت بافت گیاهان زینتی و دارویی

نام شرکت: کاشت بافت پردیس

نام مدیر عامل: ولی اله قاسمی عمران

تکثیر از طریق ریزازدیادی موجب تولید زیادی گیاه جدید و کلونی در مدت زمان کوتاه شده و آلودگی های قارچی به حداقل می رسد تکثیر گیاهان زینتی، نظیر بنفشه آفریقایی، بگونیا، آنتریوم و گیاهان دارویی نظیر استویا از جمله اهداف تاسیس این هسته می باشد.