شرکت هرمان شیمی پیشرو خزر

ساخت ستون کاتالیستی و دستگاه تولید کننده گاز اتیلن مورد استفاده در به عمل آوری مرکبات و سایر میوه‌ها
Home » Personnel » شرکت هرمان شیمی پیشرو خزر

شرکت هرمان شیمی پیشرو خزر

تقریباً قریب به یک دهه است استفاده از دستگاه گاز اتیلن ساز به عنوان یکی از ادوات مورد استفاده در عمل آوری در سردخانه ­ها، گلخانه ­ها و انبار میوه­ ها مورد استفاده قرار می­گیرد. تولید گاز اتیلن در این دستگاه بر روی یک کاتالیست اسیدی انجام می­شود که قادر است مستقیماً اتانول را به اتیلن تبدیل کند.