شرکت نواندیشان هوتو

چرخ فرقون بدون بلبرینگ
Home » Personnel » شرکت نواندیشان هوتو

ایده: چرخ فرقون بدون بلبرینگ

نام شرکت: نواندیشان هوتو

مدیر عامل: رحمت اله احمدی رستمی

در طرح جدید دیگر از هیچ بلبرینگی استفاده نمی شود و دوام این چرخ به مراتب بیشتر از چرخ بلبرینگی می باشد.