شرکت امید مهر روماک

دستگاه کنترل کننده عوامل محیطی سالن های پرورش دام و طیور امید
Home » Personnel » شرکت امید مهر روماک

       دستگاه کنترل کننده عوامل محیطی سالن های پرورش دام و طیور امید

نام شرکت: امید مهر روماک

نام مدیر عامل: امید آقاجان نژاد

 

سیستم کنترل عوامل در واقع یک سیستم اندازه گیری عوامل محیطی موجود در سالن های مرغداری می باشد. به طوری که مقادیر انواع گازهای موجود در سالن به همراه تعدادی دیگر از عوامل محیطی توسط این سیستم اندازه گیری می شود و تمام اطلاعات به موبایل اپراتور  SMSمی شود.