شرکت ماشین سازی آریا نوین خطیر دشت

عنوان محصول: دسته بندی نواری

اکثر کارهای کشاورزان دستی انجام می گیرد مخصوصا در امر سبزیجات و صیفی جات که یکی از این مشکلات دسته بستن سبزیجات و گل ها ونهال ها و خیلی از چیزهایی دیگر بود که با دسته بندی کار میکردند برای حل این مشکل تصمیم به ساخت این شدم. این دستگاه کاربرد های زیر را به همراه دارد:

۱-دسته بندی کلیه سبزیجات

۲-دسته بندی نهالی هایی که پیوند میزنند

۳-دسته بندی در گلفروشی ها

۴-دسته بندی در باغات انگور و کیوی برای اتصال به به بدنه سیمی

۵-دسته بندی در کلیه گلخانه ها و خیلی از کارهایی که انسان با این کار سروکار دارد.