صد و چهل و چهارمین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد در روز دوشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری به‌صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، در این جلسه، ایده محوری «اپلیکیشن تشخیص بیماری‎های گیاهان آپارتمانی و خانگی» در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه عرفان حبیبی به تشریح ایده محوری خود که باهدف تولید اپلیکیشن تشخیص بیماری‎های گیاهان آپارتمانی و خانگی ارائه‌شده است، پرداخت.

گفتنی است، این ایده محوری توسط خانم دکتر جعفری و آقایان دکتر کیانی، بابایی زاد، کیانی، انصاری، متولی و اسدی موردبررسی و داوری قرار گرفت و موفق به کسب آرای موافق داوران برای جذب و استقرار در دوره رشد مقدماتی مرکز شده و برای تصویب نهایی به شورای مرکز رشد ارجاع داده شد.

لازم به ذکر است؛ حبیبی در این جلسه اظهار داشت: ایده اصلی برنامه تشخیص گیاهان بر اساس عکس آنان هست و اگر گیاهی بیمار باشد، برنامه در صورت خواست کاربر می‌تواند بیماری گیاه را هم تشخیص دهد. در ورژنهای بعدی برنامه فروشگاه و بلاگ به اپلیکیشن اضافه خواهد شد.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم