شرکت دانش بنیان مهندسی زیست فناوران کاسپین

نام محصول: طراحی و ساخت فتوبیوراکتور

این دستاورد به منظور تولید ریزجلبک ها و استفاده از آنها در صنایع مختلف با هدف بومی سازی تکنولوژی تولید ریزجلبک ها در مقیاس کلان داخل ایران تعریف گردیده است. این اختراع در مورد ساخت یکی از انواع بیوراکتورها می باشد که در حوزه زیست فناوری کاربرد بسیاری دارد. فتوبیوراکتورها در واقع نوعی بیوراکتور می باشند که ویژگی بارز آنها در مقایسه با دیگر بیوراکتورها استفاده از نور در آنها می باشد. امروزه به منظور کشت میکروارگانیزم های فتوسنتز کننده مانند میکروجلبک ها از فتوبیوراکتورها استفاده می شود.

امروزه استفاده از میکروجلبک ها به منظور تولید غذا، مواد آرایشی و بهداشتی، مواد دارویی و همچنین به منظور تولید سوخت زیستی با سرعت زیادی در حال گسترش می باشد. اخیراً کارهای تحقیقاتی و عملیاتی زیادی در مورد کشت میکرو جلبک ها و دیگر میکروارگانیسم های فتوسنتز کننده در حال انجام می باشد. استخرهای روباز، فتوبیوراکتورهای لوله ای، فتوبیوراکتورهای صفحه تخت و دیگر انواع فتوبیوراکتورها به منظور کشت میکروجلبک ها استفاده شده اند. در این طرح سیستم ساخته شده از نوع استخر های روباز می باشد، چرخش مایع در سیستم توسط پارو که در کانال یک قرار دارد انجام می شود. در این سیستم از موتور الکتریکی ۱ اسب بخار با قابلیت تنظیم دور در دقیقه بهمراه سیستم کنترل pH، دما و غلظت استفاده شده است. از جمله مهم ترین خصوصیات ویژه این محصول کمترین میزان مصرف آب (باتوجه به وضعیت کنونی کشور ایران از نظر کمبود آب) در مقایسه با دیگر سیستم های کشت جلبک و میزان تولید زیست توده جلبکی که در مقایسه با آنها برابری می کند (به ازای هر یک لیتر، یک گرم زیست توده برداشت خواهد شد). ضمن اینکه باعث جلوگیری از خروج سالیانه میلیون ها دلار ارز از ایران می گردد، بلکه با مدیریت و حمایت صحیح دولت از این طرح، با صادرات این محصولات به کشورهای همسایه می تواند باعث ارز آوری بالایی برای کشور عزیزمان شود.