شرکت دانش بنیان باران دانش

ساخت سرند مخروطی دواربرای مصالح ساختمانی
Home » Personnel » شرکت دانش بنیان باران دانش

شرکت تعاونی دانش بنیان فن آوران باران دانش

مدیرعامل: سعید عربعلی

عنوان ایده محوری: سرند مخروطی دوار برای جداسازی مصالح ساختمانی

ساخت سرند مخروطی دوار برای مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می­گیرد. که در مکانیزم آن از گیربکس استفاده نشده است و نیروی لازم برای دوران مخروط دوار توسط موتور الکتریکی تامین می گردد و در صورت نیاز می توان بصورت دستی نیز سیستم را چرخانید و طراحی کل مکانیزم به روش آهنگری بوده دارای حداقل قطعات ممکن می باشد و سیستم فاقد قطعات ماشینری می باشد.