شرکت تعاونی دانش بنیان نوین شیار

دیسک تراکتور کایر شمال با یاتاقان نشکن حالت گیر
Home » Personnel » شرکت تعاونی دانش بنیان نوین شیار

          ایده: دیسک تراکتور کایر شمال با یاتاقان نشکن حالت گیر

نام شرکت: شرکت تعاونی دانش بنیان نوین شیار

نام مدیر عامل : سید عبدالله اسعدی بریجانی

 

   دیسک دارای شاسی بسیار محکم و قابل تنظیم برای زمینهای شیبدار و هم سطح می باشد و سنگینی دیسک در جائی واقع شده که تراکتور با سرعت خیلی کم میتواند خاکهای زمین را نرم کند . در تولید این محصول فقط از ۱۰ پیچ و مهره استفاده شده است و این محصول دارای یاتاقانهای است که کاملاً نشکن و حالت پذیر هستند.