کارگاه حضوری آموزشی با موضوع « راه اندازی کسب و کارهای استارتاپی» برگزار شد

کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با راه‌اندازی کسب‌وکارهای استارتاپی در روز دو‌شنبه ۲۹ مهرماه به مدت ۳ ساعت و با همکاری معاونت فرهنگی و کارآفرینی دانشگاه، در سالن کنفرانس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، این کارگاه باهدف افزایش توانمندی سطح علمی، شناخت کسب‌وکارهای استارتاپی و آموزش مهارت‌های لازم برای ورود مؤثر به بازار کار به‌صورت ویژه برای مدیران هسته‌ها و واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد و دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و با تدریس دکتر مجتبی احمدی نوذری در مرکز رشد برگزار شد.

 لازم به ذکر است، کلیات و تعاریف مدل کسب‌وکار، ابزارهای طراحی مدل کسب‌وکار، بوم مدل کسب‌وکار مربوط به آن، الگوهای رایج مدل‌های کسب‌وکار و طراحی بوم مدل کسب‌وکار ازجمله مباحث مطرح‌شده در این کارگاه بودند.