مینی تراکتور چند منظوره

شرکت تعاونی دانش بنیان فجر قائمشهر

نام محصول: مینی تراکتور چند منظوره

یکی از دغدغه­ های مسئولین و کارشناسان آب و خاک در به کارگیری تراکتورهای سنگین وزن کمپکت شدن خاک زراعی  می­باشد. این دستگاه(مینی تراکتور) با وزن بسیار پایین خود این مشکل را حل نموده است ماشین مناسب خصوصاٌ در بخش زراعت برنج بوده و موجب سهولت و تسریع در کارهای کشاورزی ازجمله مشخصه های دستگاه می شود.
با توجه به شرایط آب و هوایی و محدودیت زمانی عملیات کشاورزی، این دستگاه را می ­توان برای اعمال مراحل مختلف کشاورزی مناسب دانست.