میز خدمات الکترونیک مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

کاربر گرامی، به استناد بند ۲ ماده (۱۸) و در اجرای ماده (۱۷) تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری" به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۲۸/۱۲/۹۵ و به منظور ارائه خدمات به ­موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایت­مندی آنان از عملکرد دستگاههای اجرایی و کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع و به منظور خدمات رسانی شایسته تر به ارباب رجوع محترم، خدمات قابل ارائه به مشتریان میزخدمت در قالب میزخدمت الکترونیکی و میزخدمت حضوری در مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان استقرار یافت. در این وب سایت میزخدمت الکترونیکی مرکز می توانید با استفاده از منوی کاربران ذیل (واحدها و هسته های فناور، کارکنان) نوع کاربر دلخواه خود را انتخاب و سپس از طریق پنل نمایش داده شده به کلیه فرآیندها؛ قوانین وآیین نامه ها و فرم ها و روال انجام کار، دسترسی داشته باشید.