ریز پلت غذایی آبزیان

شرکت  رهپویان آبزی پروری آریا

عنوان محصول: ریز پلت غذایی آبزیان

این محصول، قیمت کمتر نسبت به نمونه های خارجی داشته و از کیفیت قابل رقابت با نمونه های داخلی (محصولات کارخانه جات تولید خوراک آبزیان خوراکی) برخوردار است.

تنوع تولید این خوراک تخصصی برای بیش از ۱۰ گونه آبزی زینتی می باشد.