از محصول فناورانه ستاپ کاتاتست رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، ساخت سیستم تحقیقاتی کاتالیستی فرآیندی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با نام تجاری ستاپ کاتاتست محصول شرکت دانش بنیان الکترونیک پیشرفته هرمان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناری ریاست جمهوری در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور در محل نمایشگاه بین المللی تهران رونمایی شد.

رامین میرعمادالدین مسئول شرکت در خصوص این دستاورد گفت: حوزه کاربرد این دستگاه، تمامی پتروشیمی ها و مصرف کنندگان عظیم کاتالیست تبدیلی صنایع نفت و گاز، تمامی مراکز تحقیقاتی وزارت نفت مانند شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشگاه های مرتبط مانند پژوهشگاه صنعت نفت، سازندگان کاتالیست مانند شرکت صنایع نفت و گاز سرو(سازنده کاتالیست) و دانشگاه ها می باشد..

لازم به ذکر است، بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور از ۲۶ تا ۲۹ آذر از ساعت ۹ تا ۱۷، در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران پذیرای حضور دستگاه‌های اجرایی، فعالان حوزه‌های مختلف فناوری، دانشجویان و عموم مردم خواهد بود.