ارتباط با مدیر مرکز رشد

ارتباط با ما

  • آدرس پستی: مازندران، ساری- کوی طبرستان، میدان دانشجو(شهید عباس شیراوژن)، خیابان شهید پرویز فلاح، نبش کوچه دانش، ساختمان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

    کد پستی: 45155-48168

    تلفن مدیر مرکز: 33208292-011

    دورنگار: 33203458

    رایانامه: motevali62@gmail.com