شرکت تلما ریز جلبک فن آور

مکمل غذایی تراپیوتیک فاقد گلوتن
Home » Personnel » شرکت تلما ریز جلبک فن آور

شرکت تلما ریز جلبک فن آور

مدیرعامل: نرگس ابدالی

ایده محوری: مکمل غذایی تراپیوتیک فاقد گلوتن

 

اقدامات انجام گرفته:

  • ثبت برند با اسم ژن فناور کیو
  • تولید نمونه اولیه (کشت و پرورش،  آنالیز شیمیایی، تست های میکروبی، طراحی مکمل)
  • اخذ جواز صنایع از سازمان صنعت و معدن و تجارت مازندران
  • اخذ مجوز فعالیت کشت و بسته بندی جلبک (بعنوان ماده اولیه ) از جهاد کشاورزی مازندران
  • قرارداد با تیم مشاوره و تکمیل پرونده مکمل جهت ارائه به معاونت غذا و دارو
  • مکاتبه به چند کارخانه جهت انعقاد قرارداد بهره برداری از ظرفیت خالی