هسته فناور امیرحسین نوبخت

ساخت نیمکت با قابلیت‌های ویژه
Home » Personnel » هسته فناور امیرحسین نوبخت

نام هسته فناور : امیرحسین نوبخت

زمینه فعالیت: ساخت نیمکت با قابلیت‌های ویژه

مدیر هسته: امیرحسین نوبخت