شرکت کیمیاگران کشت یاشا

نشاکار دستی
Home » Personnel » شرکت کیمیاگران کشت یاشا

شرکت کیمیاگران کشت یاشا

کشت مکانیزه برنج  در کشور با مشکلات و موانع زیادی مواجه است نشا برنج با این دستگاه مزایای زیر را به همراه دارد:  ۱- کاهش شدید قیمت ۲- کاشت مثلثی ۳- وزن کم دستگاه ۴- سهولت حمل و نقل ۵- عدم استفاده از سینی نشاء ۶- تنظیم فاصله نشاء ۷- کشت نشا با طول ۳۰سانتی متر ۸- تنظیم تعداد نشاء ۹- عدم تغییر سیستم خزانه و از دیگر قابلیت های این دستگاه عدم استفاده از هیچگونه سوخت می باشد.