شرکت صنایع پایش تاسیسات ایرانیان

دستگاه هوشمند اندازه گیری سطح و حجم سیالات
Home » Personnel » شرکت صنایع پایش تاسیسات ایرانیان

شرکت صنایع پایش تاسیسات ایرانیان

مخازن از جمله اقداماتی برای انباشته کردن مایعات آبی، نفتی و دیگر مایعات برای استفاده بشر می باشد که اندازه گیری ارتفاع مایعات در مخازن از مهمترین قسمت در انباشته کردن مایعات می باشد.

دستگاه ساخته شده هم ارتفاع مایعات و هم حجم سیال را اندازه گیری می کند و هم و بصورت هوشمندانه پمپ وردی و خروجی را کنترل می کند و کلیه اتفاقاتی که در مخزن رخ می دهد را ذخیره می کند که این اطلاعات  قابل انتقال به کامپیوتر می باشد و می توان با استفاده از این اطلاعات ذخیره شده و استفاده از نرم افزار اکسل نمودار روزانه و ماهانه و سالیانه تمامی مخازن را داشته باشیم و مدریت بحران کنیم. و هم چنین این دستگاه یک خروجی برای سیستم پی ال سی دارد که می تواند اطلاعات را بصورت ولتاژ و جریان تعریف شده برای پی ال سی بفرست و کار سنسور موجود در بازار را انجام دهد، یعنی هم می تواند همزمان کارهای گفته شده را انجام دهد و هم می تواند کار سنسور را انجام دهد.