شرکت ایده پردازان آسایش گستر

Home » Personnel » شرکت ایده پردازان آسایش گستر

 وان حمام قابل حمل و نصب بر روی تخت

نام شرکت: ایده پردازان آسایش گستر (بامسئولیت محدود)

مدیر عامل: سید امین حسینی

 

از انجا که  دغدغه بسیاری از بیماران نظافت و بهداشت عمومی است و متاسفانه چون در این زمینه کار چندانی صورت نگرفته ما را بران داشت تا در این زمینه گامی هرچند کوچک اما مفید بر داریم.

با استفاده از این طرح دیگر نیازی به جابجایی و بلند کردن بیمار و انتقال ان به حمام نمی باشد.می توانیم بیمار را در بستر خود ( چه  بر روی تخت و چه بر روی زمین ) استحمام دهیم.

افرادی که می توانند از این طرح استفاده کنند.

۱-     افرادی که دچار عقب ماندگی جسمانی هستنداند

۲-     افرادی که دچار سانحه و تصادف شـده اند.

۳-     خانم های بارداری که منع حرکتی دارند

۴-     افرادی که دچار سکته قلبی شداند

۵-     افرادی که در کما هستنداند

۶-      افراد مسن و سالخورده

۷-     جانبازان