دوره آموزشی چالش ها و مزیت های تولید توت فرنگی در گلخانه

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد؛ دوره آموزشی چالش ها و مزیت های تولید توت فرنگی در گلخانه در روز شنبه 4 دی ماه 95 با مدرسی دکتر مهدی حدادی نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه، توسط مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد. 

در ادامه کارگاه دکتر جعفر اولادی مدیر مرکز رشد طی سخنانی به معرفی مرکز رشد پرداختند و حاضرین در کارگاه را به حضور در مرکز رشد و ارائه ایده های نو تشویق نمودند.
 
لازم به ذکر است در پایان این کارگاه آموزشی، کارگاه عملی چالش ها و مزیت های تولید توت فرنگی در گلخانه با حضور حاضرین، در گلخانه پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان برگزار شد.