نشست هم اندیشی مدیران واحدهای مستقر در مر کز رشد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، نشست هم اندیشی مدیران شرکت های عضو مرکز رشد واحدهای فناور طبرستان در روز شنبه اول آبان ماه سال جاری با حضور دکتر اولادی مدیر مرکز، دکتر فیروزبخش معاون مرکز و همچنین مدیران شرکت های عضو برگزار شد.
 
بررسی فرآیندها، اقدامات و الزامات مرکز رشد واحدهای فناور، بررسی راهکارهای هم افزایی و افزایش هرچه بیشتر تعاملات بین واحدهای فناور، طرح مشکلات و معضلات در مسیر فعالیت های دانش بنیان واحدهای فناور و همچنین ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات مدیر و معاون مرکز رشد درخصوص بهبود عملکرد واحدهای فناور از جمله مهمترین موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.