سی و یکمین جلسه شورای مرکز رشد برگزار شد.

سی و یکمین جلسه شورای مرکز رشد، ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ بیستم بهمن ماه سال جاری در محل دفتر مدیریت مرکز  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، در این جلسه که با حضور جناب آقایان دکتر بهمنیار، اولادی، رنجبر، مجاوریان، صادقی، فیروزبخش، جعفری صیادی و سیفی برگزار شد در مورد مسائل جاری در مرکز رشد بحث و تصمیم‌گیری شد.

     در این جلسه ابتدا دکتر اولادی مدیر مرکز رشد، گزارش عملکرد مرکز طی ماه گذشته را ارائه نمود و روند طی شده جهت اخذ موافقت قطعی مرکز از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری را به اطلاع اعضای شورای مرکز رساند.

 سپس در ادامه جلسه با درخواست تبدیل وضعیت هسته فناوری به مدیرعاملی آقای نادر رحمتی با ایده محوری " ریز پلت غذایی آبزیان زینتی" و هسته فناوری به مدیرعاملی آقای حمیدرضا اویسی پور با ایده محوری " تولید کود آمینو اسید" به واحد فناور موافقت به عمل آمد.

و در پایان جلسه نیز با درخواست تمدید مهلت استقرار شرکت ورسک الکترونیک با مدیرعاملی آقای رامین میرعمادالدین با ایده محوری" سیستم­های هوشمند کنترل و پایش کشاورزی " به مدت یکسال به تصویب رسید.