بیستمین و هشتمین جلسه شورای مرکز رشد برگزار شد.

  بیستمین و هشتمین جلسه شورای مرکز رشد، ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ هجدهم مهر ماه سال جاری در محل دفتر مدیریت مرکز  برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، در این جلسه که با حضور جناب آقایان دکتر اولادی، رنجبر، رسالتی، فیروزبخش، جعفری صیادی و اسماعیلی برگزار شد در مورد مسائل جاری در مرکز رشد بحث و تصمیم‌گیری شد.
 
     در این جلسه اعضای شورا در خصوص تبدیل موافقت اصولی به موافقت قطعی مرکز و تطبیق آن با ضوابط و مقررات وزرات علوم، تحقیقات و فناوری به بررسی و تبادل نظر پرداختند. در ادامه جلسه با درخواست استقرار دو هسته فناور با ایده های محوری بهینه سازی پساب ها با میکروجلبک ها و تکثیر غیر جنسی گل محمدی از طریق کشت درون شیشه ای موافقت به عمل آمد و در ادامه تقاضای درخواست تبدیل وضعیت یک هسته فناوری به مدیرعاملی خانم مونا خضر دانا مهر به واحد فناوری با ایده محوری " تولید شمع های مایع با شعله رنگی " و درخواست تمدید مهلت استقرار شرکت جهان انصار با مدیرعاملی جناب آقای محمد خسروی با ایده محوری" دستگاه خرد کن، ردیف کن و ضد عفونی کننده پوشال در سالن پرورش طیور " به مدت یکسال به تصویب رسید.
 
   در پایان جلسه نیز با درخواست خروج موفق شرکت های  ایده پردازان آسایش گستر و کشت بافت نیشا موافقت گردید.