شرکت زیست پویش تسنیم طبرستان

عنوان محصول: کود بیوتریپین

هر بسته کود زیستی بیوتریپین حاوی ۵۰۰ گرم از اسپورهای قارچ‌های همزیست گیاهی از جمله چند گونه قارچ تریکودرما و شبه میکوریزا می‌باشد که به صورت جامد فرموله شده است. مقادیر اسپورهای قارچ‌های ذکر شده در زمان بسته‌بندی برابر ۱۰×۱ بوده و علاوه بر همزیستی با گیاهان که باعث افزایش رشد و عملکرد کمی و کیفی محصول می‌گردد، به دلیل روابط آنتاگونیستی که با سایر قارچ‌های بیماری‌زا دارد، از بروز بیماری‌های قارچی برنج مانند بلاست، لکه قهوه‌ای، شیت بلایت و پوسیدگی ریشه و طوقه برنج جلوگیری نموده و حفظ و سلامت گیاه را تأمین می‌نماید. هم‌چنین قارچ‌های موجود در این کود باعث افزایش تحمل برنج به تنش‌های محیطی از جمله تنش شوری، سرما و سایر تنش‌های محیطی می‌گردد.

مزایای استفاده از کود بیوتریپین:

  • افزایش عملکرد و محصول تولیدی
  • کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی
  • کاهش بیماری های خاک زی
  • استفاده آسان
  • کاملاً ارگانیک