به گزارش روابط عمومی مرکز رشد و به نقل از دانشگاه، ساعت کاری دانشگاه از تاریخ ۱۵ تیر تا ۲۰ مرداد سال جاری از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۲:۴۵ می باشد.

مهندس ذبیحی اسرمی مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه طی نشستی با روابط عمومی اعلام داشت؛ به پیشنهاد حوزه معاونت اداری و مالی، تغییر ساعت کار در ایام تابستان در جلسه هیات رئیسه مطرح  و  تصویب شد.

وی افزود: به استناد تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی کارکنان، ساعت کار دانشگاه از  تاریخ  ۱۵ تیر لغایت ۲۰ مرداد سال جاری از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۲:۴۵می باشد.

مهندس ذبیحی اسرمی با بیان اینکه به استناد به تبصره ۱ ماده ۵۵ آیین نامه استخدامی کارکنان و به منظور کاهش هزینه ها و به  منظور رفاه کارکنان، مرخصی فوق العاده از ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۰ مرداد ماه سال جاری به همکاران اعطاء می گردد اظهار داشت: دانشجویان گرامی در غیر ساعت کاری و ایام تعطیل به بخش های مربوطه دانشگاه مراجعه نفرمایند.